Dünýädäki 7 sany hakykat...
Все блоги
Perhat Sabirovv
Добавлено 23 Okt 2020 в 19:52
1.Gözüñiziñ içine sabyn çalyp bilmersiñiz.
2.Saçyñyzy sanap gutaryp bilmersiñiz.
3.Diliñiz daşyndaka burnuñyzdan dem alyp bilmersiñiz.
4.Edil şu wagt siz 3-nji hakykady edip gördüñiz.
5.Siz munuñ dogrydygyna göz ýetirdiñiz (ýöne şonda-da siz kiçijek güjüjige meñzediñiz )
6.Siz şu wagt gülýäñiz sebäbi oýlandyrdy. 7.Haha eger öjüñizi almak isleseñiz başgalarada ugradyň!
Internet sahypalaryndan toplan - Perhat Sabirovv

15 2
Erkin Toylyyew 26 Okt 2020 в 07:16
Gaty dowry
Perhat Sabirovv 24 Okt 2020 в 11:09
Haýsy saýtda
Sarygüll Kuwadowa 24 Okt 2020 в 09:35
Men muny onem okapdym????
Gülşen Planova 24 Okt 2020 в 08:30
smile
Webmoney Servis 24 Okt 2020 в 07:22
- baslyp gidipdira smile
Gyzykly.Ru 2019-2020 Onlaýn: 3